Türk Edebiyatı

          Günümüz Türk Edebiyatı üzerinde durmak, düşünmek zorundayız. Bilindiği gibi her edebiyat, o edebiyatı ortaya koyanların millî kültürlerinin aynasıdır. Her edebiyat kendi millî kültür çevresinin izlerini taşır ve bu bakımdan büyük ilgi uyandırır, giderek evrenselleşebilir. Oysa günümüz Türk edebiyatı, gittikçe kozmopolitleşerek, millî kültür kaynaklarımızdan uzaklaşmaktadır. Zaman zaman dergilerde, yıllıklarda ve kitaplarda gördüğümüz çeşitli edebiyat…

Yaşar Çağbayır, Oyhan Hasan Bıldırki’nin Koçaklar’ındaki Çanakkale Destanı’nı Anlatıyor

      YAŞAR ÇAĞBAYIR,       OYHAN HASAN BILDIRKİ'nin "KOÇAKLAR"ındaki       Çanakkale Destanını Anlatıyor       "Bıldırki, Dede Korkut üslûbunda kaleme aldığı millî hikâyelerini KOÇAKLAR'da toplamıştır. Çanakkale gibi milletimizin bütün fertlerini can evinden yaralamış olan kahramanlıklar yumağından etkilenmiş olarak bu hikâyeleri yazmış olduğunu ifade ediyor:       "Görüp baktım ki, bundan altmış yıl evvel, Çanakkale'de yarattığımız yiğitlik dolu günler,…

Umutla Zamanı Birleştirebilmek

     İşte bir yıl daha bitiyor.     İyisiyle, kötüsüyle bir yıl daha bitiyor.          Biten yılları ne yapıyorlar bilmem ki?..          Nedense Nasrettin Hoca'ya da sadece "Eskiyen ayları ne yapıyorlar?" diye sormuşlar.          O da kestirmeden karşılık vermiş.          – Ne yapacaklar? Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar.               Ah yıllar, ah bu gelip geçen yıllar. Kimine…

“Yakınma” ve Munis Faik Ozansoy

            İşte bütün çatışmalardan uzak, kişinin yüreğini burkan bir kitap. Yakınma… Yakınma’da kişinin isyanını -ama tatlı bir isyan bu- arzularını, yer yer çaresiz kalışını buluruz. Kişi zaman zaman yalnız kalır. Yer yuvarlağında, bütün insanlar amansız, bitmez-tükenmez bir boğuşmanın içindedirler. Kişide bir korku, bir öfke ve yalnızlık dalgalanmaları görülür.      Bir yanda atom, bir yanda rejim…

Yahya Akengin’in “İstesen”i

                İSTESEN, genç şair Yahya Akengin’in ilk şiir kitabı. Zaman zaman şiirlerine “Hisar” dergisinde rastladığımız şairin kitabında 31 şiir yer almıştır. Fehim İbrahimoğlu’nun kapak düzenini tasarlaması ve ilk baskıda birinci hamur kâğıdın kullanılışı, Akengin’in titizliğini göstermektedir.         Akengin’in şiirlerindeki genel hava; gurbet, ayrılıklar, kimsesizlik ve özleyişlerdir. Akengin’in yüreği sevda ile doludur, ayrılık acısı ve…

Mehmet Zeki Akdağ’ın Dar Saat’i

          Bu defa Mehmet Zeki Akdağ’ın ikinci kitabı “Dar Saat”, Hisar Yayınları’nın 20. kitabı olarak yayınlanmış bulunuyor. Gerçek şiirin haysiyetini gayet iyi kavramış olan Akdağ, bu kitabıyla dar zamanların, anların şairi olarak karşımıza çıkıyor. Çetin A. Özkırım’ın düzenlediği kapak kompozisyonu bir reklâm afişi havası içinde olmasına rağmen, yine de düşündürücü. Belki kalleşliklere uğramış, yıkılmış ve…

Hisarlar ve Pınarlar

        Topun atılmasından birkaç saniye sonra sesinin kulağımıza çarpması gibi, son birkaç aydır yayınlanıp da İstanbul adresime yollanan dergileri ancak şimdi okumak fırsatını buldum.         Evvela, çok şey kaçırmışım dedim. Sonra baktım, tanıdığım pek çok aydın kimseler de, benim gibi Amerika’da oturmadıkları halde, bunları kaçırmışlar, okumamışlar. Kaybeden onlar. Çünkü bazı fikir ve edebiyat dergilerimiz, Batıda…