Fuzulî Ve Gerçek Aşk

           Fuzûlî, XVI. Yüzyıl      GAZEL      1- Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı      Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı      2- Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver      Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı      3- Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk      Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı      4- Yetti bîkesliğim ol gaayete kim…

Gözbebeğim, Memleketim Söke

Söke Hacı Ziyabey Camii Gözbebeğim, memleketim Söke Bey'in eseri Nice türküye tutulmuş bir şiir gibi Söke şehri. Uzunçarşı'da atar Söke'nin kalbi Uzunçarşı'da sıra sıra Yol ayrımındaki ne genç kızların, ne delikanlıların Umutları gizli Boy boy yükselen vitrinlerde. Yüzüktür parmakta, küpedir kulakta Geleceğe birlikte uzanmak için Belki de al duvaklı gelinlik olur giyilir; Güzel günlerin başlangıcında..…

Köylerde “Kültür” Mü Kaldı Ki?

          Kaç yıldır bir şeyin sancısını çekerim. Kaç yıldır; "Ah! Oh!" derim ama, elden çıkarılanı geri getirmek, eski durumuna döndürmek mümkün değil.          Hiç düşündünüz mü bilmem? Masalcı ninelerimiz, manici ablalarımız, belli durumlar karşısında söylenmesi gereken özlü sözü özünden kavrayıp birdenbire bize aktaran dedelerimiz birer birer ortadan çekilince, meydanlarımıza, evlerimize, daha doğru bir söyleyişle…

Hoca Dehhanî

          Moğol ve Selçuklu anlaşmazlıklarının arttığı XIII. yüzyılın yetiştirdiği ilk divan şairimizdir. Bu yüzyıl, Moğol saldırıları sonucu 1303 yılında Selçuklu devletinin ortadan kaldırıldığı çağdır. Selçuklular, bugün bile hayran kaldığımız bir uygarlığın sahibiydiler. Mimarinin yanında ilimde de çok ileri gitmiştiler. Onların zamanında Anadolu’nun çeşitli köşelerinde büyük tarikatlar kurularak, tasavvuf uluları bir araya toplanmıştır.          Çağ,…

Vezin: Üç Ölçü

     VEZİN (Arapça)      Oyhan Hasan Bıldırki               Kelimenin sözlük anlamı; “Tartı, tartma.” demektir.          Edebiyatta; “Şiir ve nazmın belli hecelerden oluşan ve bu hecelerin sırasının düzenli olması.” anlamlarına gelir. Bir şiirde vezin araştırma işine de “evzân-ı şiir” denir.          Ahmet Kabaklı, vezni “Nazmın başlı başına âhenk ölçüsü olan vezin çok eski çağlardan beri…

Orta Asya Rüzgârı

          “Türkçe’nin Farsça’ya bu derece üstünlüğü, bu kadar genişliği meydanda iken, bu gerçek bilinmiyordu. Türk dili bırakılmak üzere idi. Bunun içindir ki, ben de gençliğimde geleneğe uyarak ilk şiirlerimi Farsça söyledim. Kendimi anlatmağa başlayınca, güçlükleri yenmek isteğiyle Türk diline döndüm ve onu düşünmeğe başladım.”               İşte bu düşünme, Çağatay Türkçesi’nin en büyük şairi…