Fuzulî Ve Gerçek Aşk

           Fuzûlî, XVI. Yüzyıl      GAZEL      1- Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı      Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı      2- Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver      Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı      3- Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk      Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı      4- Yetti bîkesliğim ol gaayete kim…

Ahmet Yesevî’den Bir Hikmet

      Ahmet Yesevî’den Bir Hikmet       Oyhan Hasan Bıldırki             HİKMET       I. Ol kadirim kudret bilen nazar kıldı       Hurrem bolıp yer astıga girdim mına       Garip bendeng bu dünyadın güzer kıldı       Mahrem bolıp yer astıga girdim mına       II. Zakir bolıp, şakir bolıp Haknı taptım       Şeydâ bolıp, rüsvâ bolıp candın…