Kaybolan

Söğüt yaprağından bir bıçakla Elleri kesilmiş bulutların, Dalların üsütünde duruyor. Bu şehir, başka şehir Bu dağlar bizim dağlara benzemiyor, Bir tuhaflık var evlerinin ışığında, Bu şehir başka şehir anacığım. Rüya olsa diyorum, ah bir rüya, Su serpilecek içime, bir parça açılacağım. Doğru söyleyin, çocuk gözlerim Eskiden de böyle küçük müydü dünya, Kocaman kitaplarım nasıl sığardı?…

Temmuz Merdiveni

Temmuz merdivenlerinde bir yağmur, İki sarhoş buluttan kopup gelen. Aklığını senin rüzgârından alır Bu eskimiş tekne, bu yelken. Temmuz merdivenlerinde bîr keman, Kurşuna tutmuş açık penceremi; Ses ormanlarından geçiyoruz dörtnal, Ayaklarım yok, ellerim acemi. Açlığına kesiliyorum, gönüllü, Söğüt yaprağı pembe bıçakların. Kanımızı besleyen bir güzel acı Ki alyuvarlardan daha yakın. Göz kapakların düşüyor, besbelli Fildişi…