Nüzhet Erman’ın Oyhan Hasan Bıldırki’ye Bir Mektubu

              M. NÜZHET ERMAN         Antalya 11.3.969        Muhterem Kardeşim,      Hisar’daki yazınızı okumuştum. Sizi arayıp sormak üzere iken kıymetli mektubunuzu da aldım. Her hususta candan teşekkür etmek isterim. Bundan böyle de haberlerinizi beklerim. İlginizin devamını bilhassa istirham ederim. Yazınız bu ana – baba gününde, bu tozdan dumandan ferman okunmayan zamanda, benim için manevî bir değer…

İlhan Geçer’den Bıldırki’ye 1. Mektup

HİSARFİKİR VE SANAT DERGESİP. K. 501 – ANKARA       20.1.1969      Sayın Oyhan H. Bıldırki,      Hikâye, eleştiri ve mektubunuzu aldık. İlginize yürekten teşekkürler.      Hikâyeniz yayınlanacak nitelikte görülmedi yazı kurulunca. Eleştirinizi Hisar’da, olmazsa başka dost bir dergide yayınlatmak isteriz. Çünkü Hisar’da Munis Bey’in kitabı için eleştiri çıktı.      Erman ve Karaer hakkında eleştiri hazırlayabilirsiniz.      Yazı ve hikâyelerinizi bekleriz.      Selâm…

Mehmet Çınarlı’dan Bıldırki’ye: “Haşim’de Kaçış’ı

                13.2.1973         Aziz Bıldırki,         Ben de sizin mektubunuza vaktinde cevap vermedim. Meşguliyetimin çokluğu yanında, istediğiniz adresleri çıkartmak ve sualleriniz üzerinde düşünmek ve arkadaşlarla konuşmak da gecikmemin sebebini teşkil etti.         Arkadaşlarla müştereken verdiğimiz karar “Bu sorularla yapılacak bir anketin Hisar’a bir şey kazandırmayacağı” yolundadır. Bana kalırsa, her yazar için, durumuna uygun özel…

Çınarlı: “Kitaplarına Hisar Yayını” Diyorlar

      HİSAR       Aylık Fikir ve Sanat Dergisi       P. K. 501 – ANKARA       16.11.1972       Aziz Kardeşim,       Mektubunuzu aldım. İlginize çok teşekkür ederim.       Cahit Sıtkı ile ilgili yazınızı Ekim sayısına koymuştuk. “Sevmek Varken”e dair olanı da -İnşallah- bu sayıya koyacağım. Bu ay -kısmet olursa- biyografinizi de yayınlamak istiyorum. Evvelce yolladığınıza neleri…

Ayla Oral’dan Oyhan Hasan Bıldırki’ye

      İstanbul: 10 Ağustos 1973       Sayın Oyhan Hasan Bıldırki,            Yolculuk telaşı, vatana kavuşmanın sevinci ve heyecanı, adresinizi dergiden temin etmek gibi nedenlerle size yazmakta geciktim. Özür dilerim. Kitabım üzerine, “Hisar”ın Temmuz sayısında çıkan eleştirmeniz beni son derece sevindirdi. Şiirlerim üzerindeki anlayışlı, yapıcı ve teşvik edici fikirleriniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır.…