Unutuş

İnsan bu kopar bir şeylerden hep Aşktan, anılardan ya da bir kentten Yalnız geçen gemilerin izleri kalır Durgun sularında titreşen Sonra acı bir rüzgar öper Aşka susayan dudakları Ezer hoyratça kışlar Sessiz dökülen yaprakları Açar aşkın büyüklüğünce Gönül bahçelerinde keder Mutluluğun örtük penceresinde Boynu bükük mevsimler Kopar tespih taneleri gibi İçimizden hatıralar Sönmüş mangalında geçmişin…

Küçük İstasyonlar

Nedense küçük istasyonların hali insana hep hüzün verir Tek başına unutulmuş gibi Ağaç toprak ve demir Cam arkasında solgun yüzlü bir kadın Mahzun gözlerle bakar çekilir Küçük istasyonlar bana hep Buruk yalnızlıkları tattırır Gurbeti acı acı çalar kampana Kavruk ağaç kara vagon gökte yıldız yalnızdır Hüznüyle kaderiyle başbaşa yorgun Yanında yöresinde renkler sapsarı Terkedilmiş hâtıralar…

Kaybolan

Söğüt yaprağından bir bıçakla Elleri kesilmiş bulutların, Dalların üsütünde duruyor. Bu şehir, başka şehir Bu dağlar bizim dağlara benzemiyor, Bir tuhaflık var evlerinin ışığında, Bu şehir başka şehir anacığım. Rüya olsa diyorum, ah bir rüya, Su serpilecek içime, bir parça açılacağım. Doğru söyleyin, çocuk gözlerim Eskiden de böyle küçük müydü dünya, Kocaman kitaplarım nasıl sığardı?…

Temmuz Merdiveni

Temmuz merdivenlerinde bir yağmur, İki sarhoş buluttan kopup gelen. Aklığını senin rüzgârından alır Bu eskimiş tekne, bu yelken. Temmuz merdivenlerinde bîr keman, Kurşuna tutmuş açık penceremi; Ses ormanlarından geçiyoruz dörtnal, Ayaklarım yok, ellerim acemi. Açlığına kesiliyorum, gönüllü, Söğüt yaprağı pembe bıçakların. Kanımızı besleyen bir güzel acı Ki alyuvarlardan daha yakın. Göz kapakların düşüyor, besbelli Fildişi…

Acı Tanışma

      Yurdundan ayrı olmanın kahrını duya duya, kim bilir kaçıncı gurbet akşamlarından birini daha yaşıyor. Hanidir eline gözüne, aklına gönlüne bir yalnızlık duygusudur sinmiş, baştan ayağa, bütün hücrelerine çöreklenmişti. Çalıştığı bu yabancı kasabada, üç beş tanıdığının dışında, hemen hiç kimsesi yoktu. Tanıdıklarıyla da, dilediği anlarda konuşup görüşmesi yasaklanmıştı. Hoş, günleri de saat dilimlerine göre ayarlıydı.…

Fuzulî Ve Gerçek Aşk

           Fuzûlî, XVI. Yüzyıl      GAZEL      1- Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı      Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı      2- Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver      Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı      3- Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk      Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı      4- Yetti bîkesliğim ol gaayete kim…

Ahmet Yesevî’den Bir Hikmet

      Ahmet Yesevî’den Bir Hikmet       Oyhan Hasan Bıldırki             HİKMET       I. Ol kadirim kudret bilen nazar kıldı       Hurrem bolıp yer astıga girdim mına       Garip bendeng bu dünyadın güzer kıldı       Mahrem bolıp yer astıga girdim mına       II. Zakir bolıp, şakir bolıp Haknı taptım       Şeydâ bolıp, rüsvâ bolıp candın…