Fuzulî Ve Gerçek Aşk

           Fuzûlî, XVI. Yüzyıl      GAZEL      1- Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı      Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı      2- Ney-i bezm-i gamem ey mâh ne bulsan yele ver      Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı      3- Perde çek çehreme hicran günü ey kanlı sirişk      Ki gözüm görmeye ol mâh-likaadan gayrı      4- Yetti bîkesliğim ol gaayete kim…

Köylerde “Kültür” Mü Kaldı Ki?

          Kaç yıldır bir şeyin sancısını çekerim. Kaç yıldır; "Ah! Oh!" derim ama, elden çıkarılanı geri getirmek, eski durumuna döndürmek mümkün değil.          Hiç düşündünüz mü bilmem? Masalcı ninelerimiz, manici ablalarımız, belli durumlar karşısında söylenmesi gereken özlü sözü özünden kavrayıp birdenbire bize aktaran dedelerimiz birer birer ortadan çekilince, meydanlarımıza, evlerimize, daha doğru bir söyleyişle…

Bir Edebiyat Adamının Dünyası

SÖKELİ ŞAİR VE YAZARIMIZOYHAN HASAN BILDIRKİ İLEEDEBİYAT ÜZERİNE BİR SOHBET       "Beşparmak Dergisi’nin isim babalığını da ben yaptım."       Söke, şairler ve yazarlardan yana çok verimli bir ilçe. Yaklaşık 150 tane şair ve yazarıyla kültür-sanat bakımından diğer ilçelerden sıyrılan Söke, bu yazar ordusuna her gün genç yetenekler de katarak, gücünü daha da artırıyor. İşte bu…

Türk Edebiyatı

          Günümüz Türk Edebiyatı üzerinde durmak, düşünmek zorundayız. Bilindiği gibi her edebiyat, o edebiyatı ortaya koyanların millî kültürlerinin aynasıdır. Her edebiyat kendi millî kültür çevresinin izlerini taşır ve bu bakımdan büyük ilgi uyandırır, giderek evrenselleşebilir. Oysa günümüz Türk edebiyatı, gittikçe kozmopolitleşerek, millî kültür kaynaklarımızdan uzaklaşmaktadır. Zaman zaman dergilerde, yıllıklarda ve kitaplarda gördüğümüz çeşitli edebiyat…

Yaşar Çağbayır, Oyhan Hasan Bıldırki’nin Koçaklar’ındaki Çanakkale Destanı’nı Anlatıyor

      YAŞAR ÇAĞBAYIR,       OYHAN HASAN BILDIRKİ'nin "KOÇAKLAR"ındaki       Çanakkale Destanını Anlatıyor       "Bıldırki, Dede Korkut üslûbunda kaleme aldığı millî hikâyelerini KOÇAKLAR'da toplamıştır. Çanakkale gibi milletimizin bütün fertlerini can evinden yaralamış olan kahramanlıklar yumağından etkilenmiş olarak bu hikâyeleri yazmış olduğunu ifade ediyor:       "Görüp baktım ki, bundan altmış yıl evvel, Çanakkale'de yarattığımız yiğitlik dolu günler,…

Umutla Zamanı Birleştirebilmek

     İşte bir yıl daha bitiyor.     İyisiyle, kötüsüyle bir yıl daha bitiyor.          Biten yılları ne yapıyorlar bilmem ki?..          Nedense Nasrettin Hoca'ya da sadece "Eskiyen ayları ne yapıyorlar?" diye sormuşlar.          O da kestirmeden karşılık vermiş.          – Ne yapacaklar? Kırpıp kırpıp yıldız yapıyorlar.               Ah yıllar, ah bu gelip geçen yıllar. Kimine…

Her Şey Tersine Dönünce

       Geçenlerde, bir dostuma, çok kullanılan Türkçe bir kelimenin nasıl söyleneceğini sormuştum. Yüzüme hayretle baktı: «Bilmiyor musun» anlamına. Biliyordum, biliyordum amma, çevremde bu kelimeyi yanlış söyleyen o kadar insan vardı ki, kendi bilgimden şüpheye düşmüştüm.        Doğru bildiğimizden şüpheye düşmekle kalsak yine iyi, yavaş yavaş yanlışa alışıyor, kendimiz de yanlış söylemeye başlıyor, hattâ yanlış söylemek…