Dönüşü Olmayan Yol

Dönüşü Olmayan Yol      Dünya kamuoyuna, bilinen manevralar sonucu, yanlış aksettirilmiş önemli meselelerimizden birisi de, hiç şüphesiz, Türk kadını ile ilgili olanıdır. Türk kadını -güyâ- erkeğinin kölesidir, seçme ve seçilme hakkı yoktur. Hiçbir zaman modern kadın olamamıştır vesaire vesaire… Bu soy manevralar, yine Türk kadını tarafından, hemen her devirde, her zaman yalanlanmıştır.          Halbuki Türk…

Şiir, Sözün Altın Olanı

              “Türk edebiyatında roman, şiirin önüne geçti mi?”        Geçebilir mi?        Geçemez.               Ancak bu noktada bir eksiğimiz var. Yoksa da bana öyle geliyor. Çünkü biz “Okuduklarımızı, dinlediklerimizi yerli yerine koyabilmek için düşünmek…”[1] işine asla soyunmuyoruz. Dolduruşa gelmek, el kayığına binmek huyumuzu elimizin tersiyle itemiyoruz.        Şiir, sözün altın olanı. En değerlisi……